Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. De getoonde informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies.

BOEi en Nico de Bont hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. BOEi en Nico de Bont garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. BOEi en Nico de Bont wijzen iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door BOEi en Nico de Bont niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. BOEi en Nico de Bont wijzen iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan BOEi en Nico de Bont of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BOEi en Nico de Bont is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail of deze website via internet naar BOEi en Nico de Bont wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. Op deze website, het privacy statement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.